ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 32
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 50 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  2 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 21 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  3 การทำหมอนผ้าพื้นเมือง 18 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  4 การทำผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 18 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  5 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 21 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  6 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 28 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  7 ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 2 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  8 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  9 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  10 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  11 พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  12 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 7 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  15 การทำอาหารไทย 18 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  16 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  17 การนวดสวีดิช 150 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  18 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  19 การทำขนมไทย 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  20 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  21 การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  22 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  23 การนวดสวีดิช 150 9 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  24 พนักงานขับรถยก 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 32 รายการ